Meniu
Inchidere meniu
Închide

Configurator

Distribuitor

Stoc disponibil

REGULAMENT CONCURS

"GOLFUL TĂU, POVESTEA TA"

 Capitolul 1 - Organizatorul concursului

1. Concursul "GOLFUL TAU, POVESTEA TA", este organizat de PORSCHE ROMANIA S.R.L., o societate constituită în conformitate cu legea română, cu sediul social în Voluntari, Bd Pipera nr 2, Voluntari, Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/196/2004, cod fiscal nr. RO9997007, având contul nr. RO94RZBR0000060002407502 deschis la Raiffeisen Bank Romania, reprezentată prin dl. Brent Mihai Valmar, Administrator și dl. Andreas Burgholzer, Administrator.

2. Organizarea concursului se realizează în conformitate cu dispozițiile OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată și se va desfașura potrivit prevederilor prezentului Regulament, în continuare denumit Regulamentul, și va fi obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul va fi îndrituit să procedeze la modificarea Regulamentului, pe durata derularii concursului, urmând ca eventualele modificări sa fie afișate în timp util pe pagina web a Organizatorului, https://www.volkswagen.ro.

Capitolul 2 - Locul și durata de desfașurare a concursului

1. Concursul se va derula exclusiv în mediul online, respectiv pe pagina de INSTAGRAM a organizatorului https://www.instagram.com/volkswagen_romania și pe cea de FACEBOOK a organizatorului https://www.facebook.com/VolkswagenRomania.

2. Perioada de desfașurare a concursului este cuprinsă în intervalul, 18.06.2024, ora 10.00  - 27.06.2024, ora 23.59.

3. Înscrierea în concurs în afara intervalului menționat la punctul 2 al prezentului capitol, nu va fi luată în considerare și nu va fi considerata înscriere validă.

4. Participarea la acest concurs nu este condiționată de achiziția niciunui produs.

Capitolul 3 - Conditii de participare

1.  La Concurs poate participa orice persoana fizică cu domiciliul/resedinta în Romania, care a împlinit varsta de 18 ani pana la data de 17.06.2024, și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite in continuare "Participant"/"Participanţi").

2. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului și ai celorlalte societăți implicate în organizarea şi derularea Concursului și membrii familiilor tuturor acestora, respectiv soții/soțiile ori rudele de gradul întai ale acestora și soții/soțiile lor.

Capitolul 4 - Modul de desfașurare a concursului

1. Concursul se va derula pe pagina de Instagram și pe pagina de Facebook a Organizatorului menționată la capitolul 2 din prezentul Regulament.

2. Pentru a participa la concurs prin intermediul paginii de FACEBOOK Volkswagen Romania, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a. Să deţină un cont pe reteaua de socializare Facebook - www.facebook.com;

b. Sa dea LIKE/FOLLOW paginii oficiale de Facebook Volkswagen Romania (in cazul in care nu urmareste deja pagina);

c. Sa adauge un comentariu la postarea privind anuntul concursului de pe pagina de Facebook Volkswagen Romania unde va trebui sa relateze cea mai frumoasă amintire cu un autoturism VOLKSWAGEN GOLF. Relatarea amintirii se va putea realiza si prin intermediul postarii in sectiunea de comentarii, a unor fotografii sau materiale video cu un autoturism VOLKSWAGEN GOLF.

2.1. Pentru a participa la concurs prin intermediul platformei INSTAGRAM prin intermediul contului oficial Volkswagen Romania, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a. Să deţină un cont pe reteaua de socializare Instagram - www.instagram.com;

b. Să dea click pe butonul de FOLLOW (Urmareste) de pe contul de Instagram Volkswagen Romania  (doar in cazul in care nu urmaresc deja  contul respectiv);

c. Sa adauge un comentariu la postarea privind anuntul concursului de pe pagina de Facebook Volkswagen Romania unde va trebui sa relateze cea mai frumoasă amintire cu un autoturism VOLKSWAGEN GOLF. Relatarea amintirii se va putea realiza si prin intermediul postarii in sectiunea de comentarii, tip text, fotografii sau materiale video care să prezinte momente care s-au întâmplat în compania unui autoturism VOLKSWAGEN GOLF.

3. Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă toate prevederile prezentului Regulament.

4. Pentru fiecare participant se consideră validă o singură înscriere, pe Facebook sau pe Instagram. În cazul în care un participant postează mai multe comentarii la postările ce anunță concursul, se va lua în calcul o singură înscriere.

5. În cazul în care un participant s-a înscris cu mai multe conturi/pagini de social media, pe Instagram, pe Facebook, sau pe ambele, va fi luată în considerare o singură înscriere.

6. Organizatorul nu va accepta înscrierile care nu respectă instrucțiunile din prezentul Regulament, care nu se potrivesc cu tema de participare sau pe care, din motive rezonabile în opinia sa, le consideră nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles, acesta putând să procedeze la ștergerea lor. Această enumerare nu este exhaustivă.

Capitolul 5 - Desemnarea castigatorilor

1.  Concursul va avea un numar de 20 de câștigători, 10 pe  Facebook și 10 pe Instagram. Aceștia vor fi desemnați de catre juriul numit de Organizator compus din:

•          Anelise Moldovan - Marketing & Communication Manager Volkswagen PKW;

•          Lavinia Soare - Digital Marketing & Sales Volkswagen PKW;

•          Alina Bratu - Managing Partner WefflerMark Services S.R.L.

Pentru desemnarea castigatorilor, juriul va analiza creativitatea, modul de relatare, precum si respectarea conditiilor de la punctul 2 al Capitolului 4 din prezentul Regulament.

Castigatorii vor fi anuntati în data de 28 iunie 2024, pe paginile de Facebook, respectiv Instagram ale Organizatorului.

2. Premiile acordate în cadrul concursului sunt in numar de 20, reprezentand 10 premii pentru concursul derulat pe Facebook (10 lazi frigorifice retro Polar box) si 10 premii pentru concursul de pe Instagram(5 lazi frigorifice retro Polar box si 5 aparate foto instant POLAROID cu câte 1 set hârtie poze), conform listei de mai jos unde este indicata si valoarea comerciala individuala a fiecarui premiu.

Premiu

Numar bucati

Valoare unitară

Aparat foto instant POLAROID + 1 set hârtie poze

5

 

519,89 lei, TVA inclus

Lada frigorifica retro

POLAR BOX

15

169 lei, TVA inclus

Valoarea totală a premiilor din această campanie este de 5134.45 lei, TVA inclus. Nu se acceptă oferirea contravalorii în bani a premiilor câștigate.

3. Înscrierile care nu respectă regulile acestui Regulament vor fi invalidate, iar Participantul va fi notificat în consecință.

4. Fără a afecta prevederile acestui Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica respectarea regulilor de concurs. În cazul în care se constată neregularități, înscrierea respectivă va fi invalidată.

5. Pentru fiecare premiu va fi desemnat un câstigator și o rezervă. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat în termenele și în condițiile stipulate de Regulament, se va apela la rezerva caștigătorului. Dacă procedura de de validare nu se finalizeaza nici pentru rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului. [AU2] În cazul în care un participant s-a înscris cu mai multe conturi în campanie, acesta nu va putea câștiga decât un singur premiu, primul pentru care a fost extras.

6. După afișarea câștigătorilor pe pagina oficială de Instagram și pe cea de Facebook, acestia vor fi contactati de Organizator și vor trebui să furnizeze printr-un mesaj privat datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail si adresa de livrare a premiului. Dacă aceste date nu sunt furnizate în termen de 72 de ore de la solicitare, premiul respectiv va fi acordat rezervelor, potrivit punctului 5 din prezentul capitol.

Capitolul 6 - Protecția datelor cu caracter personal

1. Prin Înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord în mod expres și obligatoriu ca:

- Organizatorul va avea dreptul de a utiliza cu titlu gratuit, fara niciun fel de cesiune sau plata suplimentara catre participanti, toate materialele postate pentru inscrierea la concurs in modalitatea descrisă în prezentul Regulament (texte, fotografii, clipuri video), insa fără a prejudicia imaginea ori drepturile participantilor;

- Prin înscrierea la campanie, participanții își dau acordul expres ca datele lor să fie folosite în scopul îndeplinirii obligației de a face publici câștigătorii. Astfel, numele și prenumele celor declarați câștigători vor fi postate pe paginile Organizatorului, fără dreptul la nicio altă renumerație suplimentară în afara premiului câștigat.

 - În cazul în care vor castiga, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail si adresa de livrare a premiului vor fi oferite Organizatorului, în vederea punerii în posesia premiului, cu ștergerea lor de către acesta în interval de 48h  după livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare "GDPR"), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv:

 (i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 (iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege; (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul 7 - Incetarea/ întreruperea campaniei. Forța majoră.

1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Capitolul 8 - Litigii si legislația aplicabilă

1. Orice fel de litigii izvorate din modul derulare a Concursului si de aplicare a prezentului Regulament vor fi inaintate spre solutionare instantelor de judecata competente din Bucuresti.

2. Prezentul Regulament este guvernat de legislația din România.

Capitolul 9 - Clauze finale

1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Concursului.

4. Toți Participanții la Concurs recunosc și sunt de acord că platformele Instagram sau Facebook nu sunt răspunzătoare pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a participării.

5. Campania nu este sponsorizată, sprijinită sau administrată de către Instagram și Facebook sau prin asociere cu Instagram și Facebook.

6. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/ valid, în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Organizatorul,

PORSCHE ROMANIA S.R.L.

 

 

Ups!
Browserul dvs. nu pare sa fie actualizat. Posibil ca din aceasta cauza site-ul nostru sa nu functioneze optim. Majoritatea browserelor (dar nu și MS Internet Explorer 11 sau mai vechi) functioneaza insa bine.

Va recomandam sa actualizati browserul dvs.!
Cea mai recenta versiune poate asigura o experienta pozitiva pe internet.

Va multumim pentru vizita
Echipa Volkswagen