Meniu
Inchidere meniu
Închide

Configurator

Distribuitor

Stoc disponibil

Lanțul de aprovizionare: Reducerea­emisiilor, controlarea standardelor

Cât de sustenabil este un autovehicul electric depinde în mare parte și de lanțul de aprovizionare - adică de producția prealabilă de materiale și componente și de exploatarea materiilor prime necesare în acest sens. De aceea, Volkswagen lucrează la reducerea emisiilor de CO de-a lungul întregului lanț de aprovizionare pentru autovehicule electrice.

Cât de sustenabil este un autovehicul electric depinde în mare parte și de lanțul de aprovizionare - adică de producția prealabilă de materiale și componente și de exploatarea materiilor prime necesare în acest sens. De aceea, Volkswagen lucrează la reducerea emisiilor de CO de-a lungul întregului lanț de aprovizionare pentru autovehicule electrice.

Lanțul de aprovizionare: Reducerea­emisiilor, controlarea standardelor

Cât de sustenabil este un autovehicul electric depinde în mare parte și de lanțul de aprovizionare - adică de producția prealabilă de materiale și componente și de exploatarea materiilor prime necesare în acest sens. De aceea, Volkswagen lucrează la reducerea emisiilor de CO de-a lungul întregului lanț de aprovizionare pentru autovehicule electrice.

Poți afla de aici aceasta și multe altele despre lanțul de aprovizionare pentru autovehicule electrice:

  • În cazul bilanțului de CO2și al eficienței energetice a autovehiculelor electrice, multe aspecte depind de condițiile și procesele de producție ale furnizorilor. Producția de baterii pentru autovehicule electrice este încă mare consumatoare de energie și sunt necesare multe resurse cu disponibilitate limitată.
  • Emisiile de CO2de la producerea de componente pentru autovehicule electrice sunt reduse și mai mult prin utilizarea de energie electrică verde.
  • Volkswagen creează împreună cu partenerii un lanț de aprovizionare mai transparent pentru autovehicule electrice, pentru a putea controla mai bine standardele de mediu și sociale.
  • Indicații importante, cu privire la modul în care procedează Volkswagen la procurarea de materii prime de mare risc sunt prezentate în "Responsible Raw Materials Report".

Reducerea emisiilor de CO₂ în producția de baterii

Autovehiculele electrice sunt, pe întregul parcurs al ciclului lor de viață, încă de acum mai sustenabile și mai eficiente decât autovehiculele cu motor cu ardere internă. Însă important pentru bilanțul de CO2al autovehiculelor electrice nu este numai de unde provine curentul pentru încărcare, ci și emisiile de CO2generate în producție. Și acest bilanț unitar de CO2este, conform unui studiu al Universității Tehnice Eindhoven, mai bun la autovehiculele cu motor electric decât la cele cu motor cu ardere internă. Cu toate acestea, producătorii lucrează la reducerea în continuare a emisiilor din procesul de producție al autovehiculelor electrice.

Producția de baterii pentru autovehicule electrice este încă relativ consumatoare de energie. Consumul mare de energie este în mare parte responsabil pentru emisiile de CO2generate. De aceea, energiile regenerabile joacă un rol important, deoarece, odată cu creșterea ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic, mobilitatea electrică va deveni și mai sustenabilă în viitor. Utilizarea obligatorie de energie electrică verde în producția de celule de baterii are rolul de a reduce și mai mult amprenta de CO2a bateriei. În plus, în viitor vor exista limite superioare pentru CO2per componentă. În acest mod, energia electrică verde va pătrunde și mai profund în lanțurile de aprovizionare, mai ales la producerea anodului și catodului.

Aceste materii prime sunt necesare pentru baterii

O provocare apare însă chiar la începutul lanțului de aprovizionare pentru autovehicule electrice: procurarea resurselor. Pentru producerea celulelor de baterii pentru propulsii electrice sunt necesare cantități mari de materii prime specifice. Exploatarea acestora are loc în anumite țări și regiuni în condiții sociale inacceptabile și parțial cu impact semnificativ asupra mediului. De aceea, Volkswagen împreună cu alți producători din industria auto se implică în îmbunătățirea situației în țările de origine ale furnizorilor.

Pentru bateriile litiu-ion utilizate în modelele ID. de la Volkswagen sunt necesare următoarele materii prime:

  • Litiu (metal ușor)
  • Cobalt (metal de tranziție)
  • Grafit (mineral)
  • Mangan (metal de tranziție)
  • Cupru (metal de tranziție)
  • Nichel (metal de tranziție)

Structurarea mai sustenabilă a procurării de materii prime

Aceste materii prime sunt indispensabile pentru producția de acumulatori pentru autovehiculele electrice conform nivelului actual: Celulele acumulatorilor sunt alcătuite din câte doi electrozi, un separator și lichidul electrolit. Electrozii la rândul lor sunt realizați pe de o parte din grafit, pe de alta din litiu, nichel, mangan și cobalt. Până acum acumulatorii electrochimici cu caracteristici comparabile se produc predominant din aceste materii prime. Consumul de apă, de exemplu de la exploatarea litiului din lacurile sărate din America de Sud, ar putea reprezenta o problemă, din cauza necesarului ridicat și potențialei lipse a apei - deși, conform ;Ministerului Federal German pentru Mediu, Protecția naturii, Securitate nucleară și Protecția consumatorilor (BMUV) la exploatarea cantității de litiu pentru o baterie pentru un autovehicul electric este necesară numai ceva mai puțină apă decât pentru producția unui kilogram de carne de vită.

Litiul și cobaltul provin din Australia, America de Sud și Africa

În prezent, Australia este cea mai mare țară producătoare de litiu: Mai mult de jumătate din producția mondială anuală se obține de acolo. În plus, acest metal ușor provine în mare parte din așa numitul "triunghi sud-american al litiului" - Bolivia, Argentina și Chile. Deoarece este vorba despre una dintre cele mai aride regiuni de pe Pământ, concernul Volkswagen promovează în cadrul "Responsible Lithium Partnership" împreună cu alți parteneri de proiect și sub conducerea Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - Societatea pentru Colaborare Internațională) dezvoltarea sustenabilă și managementul îmbunătățit al resurselor naturale.

Cea mai mare cantitate de cobalt pentru acumulatorii autovehiculelor electrice se exploatează în Republica Democrată Congo - în cea mai mare parte prin exploatare minieră de suprafață. Adesea însă oamenii sapă după el acolo în condiții precare. Acest proces este denumit "micro-exploatare minieră artizanală". Pentru a îmbunătăți condițiile de viață și de muncă ale oamenilor din comunitățile din preajma minelor, concernul se implică în proiectul local "Cobalt for Development", aflat de asemenea sub conducerea GIZ.

Mai multe despre "Cobalt for Development"

Controlul standardelor de mediu și sociale

Pe lângă aceste proiecte, concernul și unele dintre mărcile sale fac parte din inițiative internaționale și trans-sectoriale, de exemplu Global Battery Alliance (GBA) sau Responsible Minerals Initiative (RMI). Obiectivele colaborării cu parteneri din industria auto și de-a lungul lanțului valoric sunt transferul de cunoștințe, dezvoltarea de instrumente standardizate pentru evaluarea riscurilor și introducerea de standarde pentru lanțuri responsabile de furnizare de materii prime raportat la drepturile omului, mediu și conformitate.

În martie 2022, Volkswagen s-a alăturat Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) . Este vorba despre o coaliție formată din companii, operatori de mine și organizații non-profit, cu scopul de a implementa standarde comune pentru condiții mai bune în mineritul industrial. Volkswagen dorește să implementeze standardele IRMA pas cu pas în propriul lanț de aprovizionare. Acestea includ, printre altele, sănătatea și securitatea la locul de muncă, precum și protecția mediului.

Așadar, protecția climatică consecventă trebuie să înceapă încă dinaintea producției proprii a producătorilor de mașini: Căci materiile prime menționate pentru acumulatori încă nu sunt procurate mereu direct, deoarece producția de celule de baterii în Germania este încă în dezvoltare - așadar, în prezent se achiziționează celule de baterii finite pentru prelucrarea ulterioară. Lanțurile de aprovizionare pentru mobilitatea electrică sunt atât de complexe, încât este parțial încă dificil să se controleze respectarea standardelor de mediu și sociale agreate cu furnizorii.

Furnizorii și companiile partenere din străinătate trebuie să ajute.

Volkswagen a agreat standarde corespunzătoare cu furnizorii în cadrul unui cod de conduită - în special pentru a exclude încălcări ale drepturilor omului, precum munca prestată de copii în țările de proveniență ale materiilor prime.

Spre Codul de conduită

Probe cu privire la Blockchain și monitorizarea media

Pentru a putea evalua potențialul de economisire a emisiilor de CO2și a putea coordona și controla implementarea de măsuri, este nevoie de mai multă transparență. Aici ar putea fi de ajutor o tehnologie încă relativ nouă: Pentru a putea reprezenta și monitoriza lanțul de aprovizionare cu materii prime anterior producției până la nivelul minei, Volkswagen se bazează și pe așa numita tehnologie Blockchain și colaborează la elaborarea de soluții corespunzătoare. Acest mod de prelucrare a datelor, asigurat împotriva manipulării permite o documentare completă și sigură împotriva falsificării a fluxurilor de aprovizionare - de exemplu, întregul drum al cobaltului sau litiului, de la extragere până la fabrica Volkswagen poate fi urmărit aproape integral. Astfel, se urmărește controlul tuturor furnizorilor și identificarea și reducerea posibilelor riscuri legate de sustenabilitate.

În plus, Volkswagen cooperează cu prestatori de servicii care facilitează, cu ajutorul inteligenței artificiale, verificarea complexă a furnizorilor. În acest sens se monitorizează permanent surse gratuite de pe internet, inclusiv mediile de socializare și se transmit în timp real indicații cu privire la posibile încălcări din partea furnizorilor.

"Closed Loop": Mai multă reciclare, necesar mai redus de materii prime

Anumite materii prime rare încă nu pot fi înlocuite în producția bateriilor. De aceea este importantă reducerea consumului total de materii prime. Asta înseamnă și: Reciclarea materiilor prime, în locul exploatării lor permanente.

În 2020 în fabrica Volkswagen Salzgitter, la "Center of Excellence Batteriezelle" a fost lansată o instalație-pilot pentru dezvoltarea continuă a proceselor de reciclare, la care specialiștii lucrează deja de circa zece ani. În ianuarie 2021 a fost deschisă la respectiva locație prima instalație pentru reciclarea bateriilor, iar în septembrie 2021 au urmat laboratoarele pentru baterii, în care filiala Volkswagen PowerCo va produce propriile baterii în viitor. Scopul reciclării este recuperarea litiului, manganului, cobaltului și nichelului utilizat în cadrul unui "Closed Loop", așadar în cadrul unui circuit închis al materialelor.

Aceasta înseamnă: Dacă bateriile nu pot fi luate în calcul pentru aplicații de tip Second Life, așadar nu mai pot fi utilizate complet în alt mod, ele ajung în procesul de reciclare. Aici, sistemele de baterii sunt descărcate complet și demontate. Materiile prime prețioase sunt separate, procesate și revalorificate în fabricile de celule de baterii ale Volkswagen sau ale furnizorilor. 

Riscuri la achiziționarea materiilor prime

Volkswagen acordă deosebit de multă atenție utilizării cât mai reduse a metalelor prețioase și minereurilor rare pentru construcția autovehiculelor. De aceea, concernul a introdus o metodologie nouă în cadrul unui sistem de management al riscurilor nou introdus pentru procurarea de materii prime, pe care a redat-o în Responsible Raw Materials Report 2021 .

Raportul se preocupă în mod special cu măsuri pentru reducerea riscurilor la adresa drepturilor omului și mediului în lanțuri de aprovizionare cu materii prime deosebit de periclitate. Acesta acoperă 16 materii prime de mare risc, printre care materiale pentru baterii precum litiu și cobalt. Cel mai mare risc la adresa drepturilor omului și mediului apare adesea la un nivel al lanțului de aprovizionare cu care Volkswagen în sine nu întreține relații contractuale directe. Acest lucru face ca atât transparența, cât și implementarea standardelor să fie dificile pentru mai multe domenii.

În cadrul noului raport, Volkswagen publică pentru prima dată topitoriile din lanțurile sale de aprovizionare pentru cositor, tantal, wolfram și aur. În plus, în 2021 au fost implementate cerințe obligatorii legate de sustenabilitate pentru furnizori și lanțul de aprovizionare.

Spre "Responsible Raw Materials Report 2021"

Însă mai există și alte inițiative și campanii din care face parte concernul: În 2021, Volkswagen s-a alăturat unui moratoriu pentru mineritul marin - o formă de exploatare cu potențiale riscuri grave pentru mediu. Suplimentar, compania s-a alăturat Platformei Globale pentru Cauciuc Natural sustenabil (GPSNR) și susține dezvoltarea de cerințe de raportare unitare pentru companiile din lanțul de aprovizionare cu cauciuc.

În viitor urmează aprofundarea colaborării cu furnizori din lanțul de aprovizionare cu baterii - de la mină până la celulă. Totul cu scopul de a asigura achiziții responsabile prin sisteme de certificare de încredere.

Desemnarea drept „produs neutru din punct de vedere climatic”

Emisiile generate la construcția de autovehicule electrice sunt reduse tot mai mult. Deja de mai mult timp, modelele ID. de la Volkswagen sunt livrate cu bilanț de CO2neutru1 - ceea ce înseamnă că emisiile de CO2care încă nu pot fi evitate în producție sunt compensate prin investiții în proiecte de protecție a mediului (achiziționare de certificate).

TÜV NORD Cert confirmă la livrarea către clienți din Europa autovehiculul ID. drept "produs cu bilanț neutru din punct de vedere climatic". Pentru calcul se ține cont de echivalențele CO2rămase ale întregului lanț de aprovizionare, precum și ale producției, inclusiv logistica. Și transportul către dealerii din toată Europa, prima încărcare a bateriei înainte de predare și reciclarea autovehiculului fără bateria de înaltă tensiune fac parte din acest calcul.

Modelele noastre ID. . Test drive sau configurare imediată?
Pe aici spre modelele noastre ID.

Dorești să cunoști modelele noastre complet electrice ID. mai îndeaproape? Atunci stabilește un test drive la un partener comercial din apropierea ta. Sau utilizează configuratorul nostru online, pentru a crea modelul ID. la care visezi.

Ups!
Browserul dvs. nu pare sa fie actualizat. Posibil ca din aceasta cauza site-ul nostru sa nu functioneze optim. Majoritatea browserelor (dar nu și MS Internet Explorer 11 sau mai vechi) functioneaza insa bine.

Va recomandam sa actualizati browserul dvs.!
Cea mai recenta versiune poate asigura o experienta pozitiva pe internet.

Va multumim pentru vizita
Echipa Volkswagen